Hvis du taber, får stjålet eller på anden vis mister din telefon, skal du ringe på tlf.

77 33 71 71 og spærre dit simkort.

Det er vigtigt at spærre din mobil så hurtigt som muligt, idet du hæfter for forbrug op til spærringstidspunktet. Bemærk venligst, at du ikke kan spærre din mobil ved at sende en e-mail.

Genåbning af din mobil

Hvis du får mobilen tilbage med intakt simkort, skal du kontakte Cirque, så vi atter kan åbne simkortet. Husk, at det kun er ejeren af mobiltelefonen, der kan få genåbnet simkortet.

Bestilling af nyt simkort

Følgende priser er eksklusive moms:

  Genudsendelse af simkort, uanset type kr. 80,-

  Forsendelse +15% (af købssum)

  Fragt & ekspedition af mobiler kr. 89,-

Book en demo