Hvilken cloud-løsning skal du vælge? Få svaret her.

Public eller Private Cloud, gør det overhovedet nogen forskel? Ja, er det korte svar. Men det betyder ikke, at Public Cloud er Private Cloud entydigt overlegent eller omvendt. Slet ikke. Det er fordele og ulemper ved begge tilgange.

Public Cloud

Ved en Public Cloud-løsning placeres din investering på en række virtuelle servere i skyen hos din udbyder. Hos Cirque er disse servere placeret i Danmark i redundante hostingcentre. Disse servere indgår i et fælles miljø, det man også kalder multi-tenant (flere virksomheder "lejer" sig ind i samme "bygning", men har hver sin "lejlighed"). Dette giver kunderne mulighed for at komme i gang med en meget lille opstartsinvestering og herefter betaler man kun for de brugere man har i drift.

Fordele:

  Public Cloud er den mest fordelagtige model set med rent økonomiske briller. Med opex-baserede omkostninger (Operating expenses) betaler man kun for den løbende drift af løsningen og kan skalere op og ned i antallet af brugere fra måned til måned.

  Public Cloud-løsninger har mange standardiserede funktioner, som tilbydes alle kunder på platformen.

  Ingen løbende vedligeholdelse for kunden, da Cirque tager det fulde ansvar.

  Platformen er skalérbar og kan løbende tilpasses kundens ønsker.

Ulemper:

  Er man som virksomhed afhængig af on-premise-systemer ("legacy"-situationen), som ikke findes i skyen endnu, kan det blive problematisk at benytte cloud-baserede tjenester i hybrid med on-premise systemer.

  Såfremt disse ikke har veludviklede API'er, kan systemintegration hurtigt gå fra at være et strategisk mål til en strategisk hæmsko.

  Kigger vi på organisationen i bredere perspektiv, kan der eksistere en række forretningspolitiske (Compliance) forhold, der gør, at en virksomhed ikke ønsker, at data, processer og trafik forefindes i skyen.

Private Cloud

Den private sky minder om den lokalt installerede løsning. Vælger du en Private Cloud-løsning hos os, vil denne blive placeret i Cirques redundante driftcentre, og dermed medfølger de fordele, den offentlige sky leverer. Dog foregår det i et mere privat setup, hvor du kender lokaliteten af datacentrene. Hos Cirque leveres Private Cloud-løsninger med de standardværktøjer inden for selvbetjening, provisionering, support og service, som også er tilgængelige på vores public cloud-løsninger (hvor alle elementer mere eller mindre er standardiserede).

Fordele:

  En rent Opex-baseret økonomi og fuld skalérbarhed som ved Public Cloud-løsninger. Her er der til gengæld mulighed for komplicerede integrationer som AD-integration og Single-Sign-On, som stod serverne i kælderen.

  Der er ingen løbende vedligeholdelse for dig som kunde.

Ulemper:

  Økonomien er lidt tungere end ved en Public Cloud-løsning og mulighederne for systemintegration er stadig ikke helt så stærke som ved den lokale løsning.

  API-integrationen er oftest mere kompliceret end ved Public Cloud.

Book en demo