Effektiv køhåndtering er et spørgsmål om begavet håndtering af jeres kommunikation

Hjertet i CC Touchpoint er Skill Based Routing. Et intelligent system der matcher en serviceagents færdigheder og erfaring med køerne og sørger for at levere hvert opkald til den mest velkvalificerede agent. CC Touchpoint har begavelsen til at distribuere opkald til den rigtige agent og reducerer samtidig ventetiden for kunderne - og det kan mærkes på kundetilfredsheden.

  Varighed af ventetid

  Klokkeslæt og ugedag

  Calling Line ID (A-nummer)

  Oplysninger indtastet af kunden – fx kundenummer

  Den ledige agents færdigheder

  Prioritering af opkald

  Sidste tilringede agent

  Medietype
CC Touchpoint køhåndtering fra Cirque
Skill Based Routing overblik
Optimal udnyttelse af serviceagenters tid og kompetencer
Opkald leveres til den mest egnede agent, baseret på deres færdigheder, hvilket giver større kundetilfredshed
Agenter og vejledere holdes underrettet om kontaktcenterstatus, hvilket forbedrer operationel forvaltning
Mulighed for VIP-kundesystem
Agenter kan identificeres individuelt, hvilket giver supervisoren indblik i deres udfordringer og styrker
Før og under opkaldet forsynes agenter med oplysninger om kunden, hvilket forbereder dem til opkaldet og gør dem bedre rustet under kaldet, så de kan levere et højere serviceniveau
Evnen til automatisk at logge en agent ud betyder, at køopkald ikke risikerer at stå ubesvarede hen, men vil i stedet blive leveret til en anden agent
Efter et opkald giver et klik på ”Worktime” agenten mulighed for at afslutte sit arbejde med det foregående kald, inden et nyt opkald tages ind
Kontaktcenterledere kan nemt ændre systemparametre via et intuitiv styringssystem
Detaljerede rapporter giver de nødvendige statistiske oplysninger, så kontaktcenterbemanding, -konfiguration og -processer kan optimeres
Serviceniveaurapportering sikrer, at kontaktcenteret kan måle sin præstation op imod sine SLA-forpligtelser
Ledere har adgang til realtidsdata om kontaktcenteraktiviteterne, hvilket giver mulighed for hurtigt at identificere og afhjælpe eventuelle mangler

Book en demo